Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

begin

คำแปล

เริ่ม

When
do
I
begin
?

ฉันเริ่มเมื่อไหร่

Where
do
we
begin
?

พวกเราเริ่มที่ไหน

How
to
begin
?

เริ่มยังไง

การผันคำกริยาทั้งหมดของ begin

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ibeginbegan
he/she/itbeginsbegan
you/we/theybeginbegan
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน