Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

been

คำแปล

I
have
been
here
for
about
three
weeks
.

ฉันได้อยู่ที่นี่นานประมาณสามอาทิตย์แล้ว

We
have
never
been
friends
.

พวกเราไม่เคยเป็นเพื่อนกัน

I
have
never
been
to
Spain
.

ฉันไม่เคยไปสเปน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ be

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iamwas
he/she/itiswas
you/we/theyarewere

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน