Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

bedsheet

คำแปล

ผ้าปูที่นอน

I
have
a
bedsheet
.

ฉันมีผ้าปูที่นอนผืนหนึ่ง

Do
we
have
white
bedsheets
?

พวกเรามีผ้าปูที่นอนสีขาวมั้ย

I
have
a
bedsheet
.

ฉันมีผ้าปูที่นอนผืนหนึ่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน