Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

beautiful

คำแปล

สวยงาม

Africa
is
beautiful
.

แอฟริกาสวย

0 ความคิดเห็น

She
is
beautiful
.

เธอสวย

1 ความคิดเห็น

She
is
a
beautiful
woman
.

เธอเป็นผู้หญิงที่สวย

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน