Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

be

คำแปล

อยู่, เป็น

She
will
be
your
wife
.

เธอจะเป็นภรรยาของคุณ

2 ความคิดเห็น

She
will
be
with
you
.

เธอจะอยู่กับคุณ

2 ความคิดเห็น

I
am
going
to
be
a
mother
.

ฉันกำลังจะเป็นคุณแม่

การผันคำกริยาทั้งหมดของ be

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iamwas
he/she/itiswas
you/we/theyarewere

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน