Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

band

คำแปล

วงดนตรี

The
band
played
yesterday
.

วงดนตรีวงนี้ได้เล่นเมื่อวานนี้

I
play
in
a
band
.

ฉันเล่นในวงดนตรีวงหนึ่ง

The
band

วงดนตรี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน