Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

bag

คำแปล

กระเป๋า

Which
bag
is
yours
?

กระเป๋าใบไหนเป็นของคุณ

Which
bag
is
yours
?

กระเป๋าใบไหนเป็นของคุณ

The
black
bag
is
mine
.

กระเป๋าสีดำเป็นของฉัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน