Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

award

คำแปล

รางวัล

The
award

รางวัล

The
award

รางวัล

This
novel
won
many
awards
.

นิยายเรื่องนี้ได้รับรางวัลมากมาย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน