Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

august

คำแปล

สิงหาคม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

  • August

    3 ความคิดเห็น
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน