Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

attack

คำแปล

โจมตี

They
were
swimming
when
the
attack
took
place
.

พวกเขากำลังว่ายน้ำเมื่อการโจมตีนี้ได้เกิดขึ้น

There
was
a
big
attack
yesterday
.

มีการโจมตีครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้

The
attack

การโจมตี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน