Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

ate

คำแปล

He
just
ate
.

เขาเพิ่งกิน

1 ความคิดเห็น

Yesterday
she
ate
lunch
with
her
family
.

เมื่อวานนี้เธอได้กินข้าวเที่ยงกับครอบครัวของเธอ

He
ate
at
my
house
.

เขาได้กินข้าวที่บ้านของฉัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ eat

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ieatate
he/she/iteatsate
you/we/theyeatate

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน