Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

artist

คำแปล

ศิลปิน (คำนามเอกพจน์)

She
is
an
artist
like
her
mother
.

เธอเป็นศิลปินเหมือนคุณแม่ของเธอ

She
is
an
artist
like
her
mother
.

เธอเป็นศิลปินเหมือนคุณแม่ของเธอ

The
artist

ศิลปิน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน