Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. application

application

คำแปล

การประยุกต์, การสมัคร, การใช้งาน

That
is
my
application
.

นั่นคือการประยุกต์ของฉัน

1 ความคิดเห็น

That
is
my
application
.

นั่นคือการประยุกต์ของฉัน

1 ความคิดเห็น

I
write
my
name
on
the
application
.

ฉันเขียนชื่อของฉันบนใบสมัคร

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน