Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

appeared

คำแปล

You
appeared
at
my
door
.

พวกคุณได้ปรากฏตัวที่ประตูบ้านของผม

She
appeared
at
night
.

เธอได้ปรากฏตัวในตอนกลางคืน

She
appeared
in
my
house
.

เธอได้ปรากฏตัวในบ้านของผม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ appear

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iappearappeared
he/she/itappearsappeared
you/we/theyappearappeared

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน