Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

appear

คำแปล

ดู, ปรากฏ

They
appear
at
night
.

พวกเขาปรากฏตัวในตอนกลางคืน

2 ความคิดเห็น

They
appear
in
October
.

พวกเขาปรากฏตัวในเดือนตุลาคม

You
appear
sad
.

คุณดูเศร้า

การผันคำกริยาทั้งหมดของ appear

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iappearappeared
he/she/itappearsappeared
you/we/theyappearappeared

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน