Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

answered

คำแปล

I
answered
his
question
yesterday
.

ฉันตอบคำถามของเขาเมื่อวานนี้

I
just
answered
his
question
.

ฉันเพิ่งได้ตอบคำถามของเขา

You
just
answered
my
question
.

คุณเพิ่งตอบคำถามของฉัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ answer

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iansweranswered
he/she/itanswersanswered
you/we/theyansweranswered

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน