Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

announce

คำแปล

ประกาศ, โฆษณา

They
announce
your
book
.

พวกเขาโฆษณาหนังสือของคุณ

I
announce
her
book
.

ฉันโฆษณาหนังสือของเธอ

I
announce
my
book
.

ผมโฆษณาหนังสือของผม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน