Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

animal

คำแปล

สัตว์ (คำเอกพจน์)

A
spider
is
an
animal
.

แมงมุมเป็นสัตว์

2 ความคิดเห็น

The
turtle
is
an
animal
.

เต่าเป็นสัตว์

1 ความคิดเห็น

The
spider
is
an
animal
.

แมงมุมเป็นสัตว์

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน