Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

am

คำแปล

อยู่, คือ, เป็น

การผันคำกริยาของbe

Am
I
a
boy
?

ฉันเป็นเด็กผู้ชายหรือเปล่า

1 ความคิดเห็น

Am
I
a
woman
?

ฉันเป็นผู้หญิงหรือเปล่า

3 ความคิดเห็น

Am
I
a
man
?

ฉันเป็นผู้ชายหรือเปล่า

2 ความคิดเห็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ be

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iamwas
he/she/itiswas
you/we/theyarewere

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน