Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

allowed

คำแปล

ยอมให้, อนุญาต

การผันคำกริยาของallow

She
has
allowed
the
artist
to
cook
.

เธอได้ยอมให้ศิลปินคนนี้ทำอาหาร

My
father
has
allowed
me
to
drive
.

คุณพ่อของฉันได้ยอมให้ฉันขับรถ

You
have
allowed
me
to
be
here
.

คุณได้ยอมให้ฉันอยู่ที่นี่

การผันคำกริยาทั้งหมดของ allow

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iallowallowed
he/she/itallowsallowed
you/we/theyallowallowed
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน