Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

allow

คำแปล

อนุญาต

I
am
sure
that
they
are
going
to
allow
it
.

ฉันแน่ใจว่าพวกเขาจะอนุญาติมัน

We
are
going
to
allow
this
.

พวกเราจะอนุญาติสิ่งนี้

I
am
not
going
to
allow
you
to
see
him
.

ฉันจะไม่ให้คุณเจอเขา

การผันคำกริยาทั้งหมดของ allow

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iallowallowed
he/she/itallowsallowed
you/we/theyallowallowed
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน