Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

agent

คำแปล

ตัวแทน, สายลับ

I
do
not
know
the
name
of
the
agent
.

ฉันไม่รู้จักชื่อของตัวแทนคนนี้

I
am
their
agent
.

ฉันคือตัวแทนของพวกเขา

He
is
an
agent
.

เขาคือตัวแทน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน