Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

age

คำแปล

ยุคสมัย, อายุ

What
is
the
boy
's
age
?

เด็กผู้ชายคนนี้อายุเท่าไหร่

2 ความคิดเห็น

What
is
the
boy
's
age
?

เด็กผู้ชายคนนี้อายุเท่าไหร่

2 ความคิดเห็น

He
writes
about
our
age
.

เขาเขียนเกี่ยวกับยุคสมัยของพวกเรา

การผันคำกริยาทั้งหมดของ age

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iageaged
he/she/itagesaged
you/we/theyageaged

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน