Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

after

คำแปล

หลัง

I
drink
coffee
after
dinner
.

ฉันดื่มกาแฟหลังกินข้าวเย็น

5 ความคิดเห็น

She
reads
after
lunch
.

เธออ่านหลังกินข้าวเที่ยง

2 ความคิดเห็น

They
drink
coffee
after
lunch
.

พวกเขาดื่มกาแฟหลังกินข้าวเที่ยง

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน