Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

adds

คำแปล

Then
she
adds
water
and
sugar
.

แล้วเธอก็เพิ่มน้ําและน้ําตาล

9 ความคิดเห็น

My
sister
adds
cheese
to
the
pasta
.

พี่สาวของฉันเพิ่มเนยแข็งในพาสต้า

She
adds
those
numbers
.

เธอบวกตัวเลขเหล่านั้น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ add

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iaddadded
he/she/itaddsadded
you/we/theyaddadded

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน