Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

about

คำแปล

เกี่ยวกับ, ประมาณ

The
book
is
about
the
dog
.

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับหมาตัวนี้

1 ความคิดเห็น

They
write
about
her
.

พวกเขาเขียนเกี่ยวกับเธอ

4 ความคิดเห็น

I
write
about
them
.

ฉันเขียนเกี่ยวกับพวกเขา

2 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย