Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

Wednesday

คำแปล

วันพุธ

Monday
,
Tuesday
and
Wednesday

วันจันทร์ วันอังคาร และ วันพุธ

4 ความคิดเห็น

Monday
,
Tuesday
and
Wednesday

วันจันทร์ วันอังคาร และ วันพุธ

4 ความคิดเห็น

Wednesday
please
,
not
Tuesday
!

วันพุธได้โปรด ไม่ใช่วันอังคาร

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน