Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

Thursday

คำแปล

วันพฤหัสบดี

It
is
Thursday
.

วันนี้เป็นวันพฤหัสบดี

1 ความคิดเห็น

Thursday

วันพฤหัสบดี

2 ความคิดเห็น

It
is
Thursday
.

วันนี้เป็นวันพฤหัสบดี

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน