Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

Monday

คำแปล

วันจันทร์

Today
is
Tuesday
,
not
Monday
.

วันนี้เป็นวันอังครา ไม่ใช่วันจันทร์

2 ความคิดเห็น

Monday
,
Tuesday
and
Wednesday

วันจันทร์ วันอังคาร และ วันพุธ

4 ความคิดเห็น

Monday
is
a
day
.

วันจันทร์เป็นวัน

4 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน