Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

Black

คำแปล

สีดำ

My
book
is
black
.

หนังสือของฉันสีดำ

2 ความคิดเห็น

She
has
a
black
dress
.

เธอมีกระโปรงดำ

1 ความคิดเห็น

You
drink
black
coffee
.

เธอดื่มกาแฟดำ

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน