Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

August

คำแปล

สิงหาคม

August

สิงหาคม

3 ความคิดเห็น

August

สิงหาคม

3 ความคิดเห็น

August
and
September
are
months
of
the
year
.

สิงหาคมและกันยายนคือเดือนของปี

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

  • August

    3 ความคิดเห็น
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน