ภาษาอังกฤษ

youths

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
youthตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe youth look for answers.คำแปลเยาวชนพวกนี้นหาคาตอบ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย