ภาษาอังกฤษ

yourselves

ภาษาไทย
ตัวพวกคุณเอง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
yourselvesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างWe know you believe in yourselves.คำแปลพวกเรารู้ว่าพวกเธอเชื่อในตัวพวกเธอเอง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย