ภาษาอังกฤษ

yourself

ภาษาไทย
ตัวคุณเอง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
yourselfตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างYou have to believe in yourself.คำแปลพวกคุณต้องเชื่อในตัวพวกคุณเอง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย