ภาษาอังกฤษ

younger

ภาษาไทย
อายุน้อยกว่า

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
youngerตัวอย่างAre you younger than him?คำแปลคุณอายุน้อยกว่าเขามั้ย
youngตัวอย่างMy sister is old, but I am young.คำแปลพี่สาวของผมแก่ แต่ผมอายุน้อย
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย