ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

you

คำแปล
เธอ, คุณ, พวกคุณ
Good
goodmorning
สวัสดีตอนเช้า
ดี
morning
goodmorning
สวัสดีตอนเช้า
ตอนเช้า
เช้า
อรุณ
,
how
อย่างไร
are
เป็น
อยู่
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
?
อรุณสวัสดิ์ คุณเป็นอย่างไร
5 ความคิดเห็น
Hello
สวัสดี
,
how
อย่างไร
are
เป็น
อยู่
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
?
สวัสดี คุณเป็นอย่างไร
3 ความคิดเห็น
How
อย่างไร
are
เป็น
อยู่
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
?
คุณเป็นอย่างไร
19 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันแปร

ตัวเลขเพศหญิงเพศชายไม่มีเพศ
พหูพจน์
เอกพจน์shehimit

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย