ภาษาอังกฤษ

yet

ภาษาไทย
ยัง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
yetตัวอย่างHave you read the book yet?คำแปลคุณอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วหรือยัง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย