ภาษาอังกฤษ

yes

ภาษาไทย
ใช่

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
yesตัวอย่างYes, thanks Germany!คำแปลใช่ ขอบคุณประเทศเยอรมัน

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย