ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

year

คำแปล
ปี
Years
ปี
or
หรือ
months
เดือน
?
หลายปีหรือหลายเดือน
1 ความคิดเห็น
One
หนึ่ง
month
เดือน
or
หรือ
one
หนึ่ง
year
ปี
?
หนึ่งเดือนหรือว่าหนึ่งปี
One
หนึ่ง
month
เดือน
or
หรือ
one
หนึ่ง
year
ปี
?
หนึ่งเดือนหรือว่าหนึ่งปี
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย