ภาษาอังกฤษ

year

ภาษาไทย
ปี

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
yearตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างOne month or one year?คำแปลหนึ่งเดือนหรือว่าหนึ่งปี
yearsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างYears or months?คำแปลหลายปีหรือหลายเดือน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย