ภาษาอังกฤษ

yard

ภาษาไทย
สนาม, ลาน, หลา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
yardตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThere is a duck in the yard.คำแปลมีเป็ดตัวหนึ่งอยู่ในลานนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย