ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

wrote

คำแปล
He
เขา
wrote
เขียน
a
หนึ่ง
letter
จดหมาย
yesterday
เมื่อวาน
.
เขาได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งเมื่อวานนี้
1 ความคิดเห็น
He
เขา
wrote
เขียน
to
ถึง
สู่
me
ผม
ฉัน
yesterday
เมื่อวาน
.
เขาได้เขียนถึงฉันเมื่อวานนี้
He
เขา
wrote
เขียน
that
นั้น
ว่า
นั่น
book
หนังสือ
.
เขาได้เขียนหนังสือเล่มนั้น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ write


PersonPresentPast
Iwritewrote
he/she/itwriteswrote
you/we/theywritewrote

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย