ภาษาอังกฤษ

wrong

ภาษาไทย
ผิด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
wrongตัวอย่างI think the book is wrong.คำแปลฉันคิดว่าหนังสือเล่มนี้ผิด
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย