Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

written

คำแปล
I
found
every
letter
that
he
had
written
to
my
mother
.
ฉันได้เจอจดหมายทุกฉบับที่เขาได้เคยเขียนมาหาคุณแม่ของฉัน
2 ความคิดเห็น
He
has
written
a
letter
.
เขาได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่ง
She
has
written
two
books
.
เธอได้เขียนหนังสือสองเล่ม
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ write

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iwritewrote
he/she/itwriteswrote
you/we/theywritewrote

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย