ภาษาอังกฤษ

written

ภาษาไทย
เขียน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
writesตัวอย่างShe writes children's books.คำแปลเธอเขียนหนังสือเด็กหลายเล่ม
writeตัวอย่างThey write the book.คำแปลพวกเขาเขียนหนังสือเล่มนี้
wroteตัวอย่างHe wrote a letter yesterday.คำแปลเขาได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งเมื่อวานนี้
writtenตัวอย่างHe has written a letter.คำแปลเขาได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่ง
writingตัวอย่างMy wife is writing a book.คำแปลภรรยาของผมกำลังเขียนหนังสือหนึ่งเล่มอยู่
writingตัวอย่างYesterday we saw them writing a book.คำแปลเมื่อวานนี้พวกเราได้เห็นพวกเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่ง
writeตัวอย่างWhen did they write the letter?คำแปลเมื่อไหร่พวกเขาได้เขียนจดหมายฉบับนี้

การเชื่อมwrite

PersonPresentPast
Iwritewrote
he/she/itwriteswrote
you/we/theywritewrote
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย