ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

writing

คำแปล
My
ของผม
ของฉัน
wife
ภรรยา
is
อยู่
เป็น
คือ
writing
เขียน
a
หนึ่ง
book
หนังสือ
.
ภรรยาของผมกำลังเขียนหนังสือหนึ่งเล่มอยู่
1 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
doctor
หมอ (คำนามเอกพจน์)
แพทย์ (คำนามเอกพจน์)
is
อยู่
เป็น
คือ
writing
เขียน
on
บน
a
หนึ่ง
book
หนังสือ
.
หมอคนนี้กำลังเขียนบนหนังสือเล่มหนึ่งอยู่
Are
อยู่
เป็น
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
writing
เขียน
?
คุณกำลังเขียนหนังสืออยู่ไหม
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ write


PersonPresentPast
Iwritewrote
he/she/itwriteswrote
you/we/theywritewrote

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย