ภาษาอังกฤษ

writer

ภาษาไทย
นักเขียน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
writerตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe is a writer.คำแปลเขาเป็นนักเขียน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย