ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

write

คำแปล
เขียน
He
เขา
will
จะ
write
เขียน
a
หนึ่ง
book
หนังสือ
.
เขาจะเขียนหนังสือเล่มหนึ่ง
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
will
จะ
write
เขียน
to
ถึง
สู่
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
.
ฉันจะเขียนหาคุณ
1 ความคิดเห็น
They
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
พวกเธอ
write
เขียน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
book
หนังสือ
.
พวกเขาเขียนหนังสือเล่มนี้
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ write


PersonPresentPast
Iwritewrote
he/she/itwriteswrote
you/we/theywritewrote

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย