ภาษาอังกฤษ

would

ภาษาไทย
จะ - past tense, ค

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
wouldตัวอย่างThey would have written that letter.คำแปลพวกเขาคงจะได้เขียนจดหมายฉบับนั้น

การเชื่อมwould

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย