ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

would

คำแปล
จะ - past tense, ค
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
would
จะ - past tense
have
มี
had
มี
to
ถึง
สู่
go
ไป
there
ที่นั่น
.
พวกเขาคงจะต้องไปที่นั่น
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
would
จะ - past tense
like
เหมือน
ชอบ
to
ถึง
สู่
go
ไป
swimming
ว่ายน้ำ
.
ฉันอยากจะไปว่ายน้ํา
2 ความคิดเห็น
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
would
จะ - past tense
have
มี
written
เขียน
that
นั้น
ว่า
นั่น
letter
จดหมาย
.
พวกเขาคงจะได้เขียนจดหมายฉบับนั้น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ would


การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย