ภาษาอังกฤษ

worth

ภาษาไทย
มีค่า, คุ้มค่า

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
worthตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างIt takes time, but the results are worth the effort.คำแปลมันใช้เวลา แต่ผลที่ได้จะคุ้มค่ากับความพยายาม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย