ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

worse

คำแปล
แย่ลง, แย่กว่า
He
เขา
is
อยู่
คือ
เป็น
bad
แย่
,
but
แต่
she
เธอ
is
อยู่
คือ
เป็น
worse
แย่กว่า
แย่ลง
.
เขาแย่ แต่เธอแย่กว่า
2 ความคิดเห็น
It
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
worse
แย่กว่า
แย่ลง
for
สำหรับ
เป็นเวลา
เพื่อ
him
เขา
.
มันแย่กว่าสำหรับเขา
He
เขา
is
เป็น
อยู่
คือ
worse
แย่กว่า
แย่ลง
!
เขาแย่กว่า

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย