ภาษาอังกฤษ

worse

ภาษาไทย
แย่ลง, แย่กว่า

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
worstตัวอย่างShe is the worst student.คำแปลเธอคือนักเรียนที่แย่ที่สุด
worseตัวอย่างHe is bad, but she is worse.คำแปลเขาแย่ แต่เธอแย่กว่า
badตัวอย่างHe is a bad boy.คำแปลเขาเป็นเด็กดื้อ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย